Turnusy

Celem turnusu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz poprawa ich jakości życia. Dzieci ze specjalnymi potrzebami to te, które wymagają dodatkowego wsparcia i uwagi z powodu różnorodnych wyzwań zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych lub edukacyjnych. Terapia w formie turnusu ma na celu zminimalizowanie trudności, które mogą utrudniać im osiągnięcie pełnego potencjału i uczestnictwa w społeczeństwie.


Turnus Komunikacyjny

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Warszawa

15-19 lipca / 2024

Turnus Komunikacyjny

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Warszawa

15-19 lipca / 2024

Turnus Komunikacyjny

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Gdańsk

3-9 marca/ 2024

 

Turnus KOMUNIKACYJNY

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Gdańsk

17-23 listopad/ 2024

Turnus KOMUNIKACYJNY

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Gdańsk

17-23 listopad/ 2024