Gdańsk - BRAK TERMINÓW WIZYT DOMOWYCH - DO ODWOŁANIA!

Na terenie Gdańska / Borkowa / Straszyna terapię prowadzę w domu pacjenta.


Podczas rezerwowania terminu, proszę w uwagach napisać adres, pod którym ma się odbyć wizyta, albo przesłać taką wiadomość w odpowiedzi na SMSa potwierdzającego rezerwację wysłaną automatycznie z serwisu znanylekarz.pl, bądź przesłać SMSem na numer tel.: 697107588.

Konsultacja fizjoterapeutyczna dzieci

50 minut – 220 zł

Konsultacja osteopatyczna dzieci

50 minut – 220 zł

Terapia fizjoterapeutyczna dzieci

50 minut – 220 zł

Terapia osteopatyczna dzieci

50 minut – 220 zł

Justyna Guzewska - ZnanyLekarz.pl

Zakres usług:

Konsultacja fizjoterapeutyczna / osteopatyczna - pierwsze spotkanie

Spotkanie podczas którego dokonywana jest ocena neurorozwojowa dziecka, instruktaż rodziców z zakresu prawidłowej pielęgnacji dziecka oraz stymulacji jego rozwoju.

Osteopatia

Wczesna interwencja

Jest to wczesne kompleksowe i wielokierunkowe oddziaływanie na rozwój dziecka, u którego stwierdzono deficyty, bądź też podejrzewa się zagrożenie niepełnosprawnością. Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju.

Koncepcja NDT-Bobath

Pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka objętego terapią, tak by mogło ono uzyskać niezależność w życiu na tyle, na ile pozwala mu na to istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Koncepcja PNF

Czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – powstała dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, ktrego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu.

Terapia stóp

Oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy m.in. stopy przywiedzeniowo-serpentynowej, stopy końsko-szpotawej, stopy koślawej, stopy o obniżonych łukach. W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem.

Terapia powięziowa

TIMP

To test, który bada funkcjonalne zachowanie dziecka (od 34 tygodnia wieku postmenstrualnego do 4 miesiąca życia po terminie urodzenia). Ocenia postawę i umiejętności ruchowe potrzebne dziecku w jego codziennym funkcjonowaniu. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie oceny zmiany aktywności motorycznej dziecka wraz z upływem czasu, identyfikacja dzieci wysokiego ryzyka.

Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl'a

Metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego noworodka i małego dziecka. Stosuje się ją u wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt w pierwszych trzech miesiącach życia. Metoda polega na ocenie jakości ruchu dziecka w jego spontanicznej aktywności. Zaletą tej metody jest jej nie inwazyjność i możliwość uzyskania obiektywnej diagnozy, skutecznej w 98%. Ponadto jest bezbolesna i bezstresowa dla dziecka. Stanowi bardzo wiarygodne narzędzie diagnostyczne – jedno z najważniejszych stosowanych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.