Warszawa

Przyjmuję w gabinecie: Pępek Świata – Gabinety Specjalistyczne, ul. Franciszka Klimczaka 6/1 (Wilanów)

Wizyty domowe

Dotyczą tylko dzielnic:
Wilanów, Kabaty, Natolin, Ursynów.

Podczas rezerwowania terminu, proszę w uwagach napisać adres, pod którym ma się odbyć wizyta, albo przesłać taką wiadomość w odpowiedzi na SMSa potwierdzającego rezerwację wysłaną automatycznie z serwisu znanylekarz.pl, bądź przesłać SMSem na numer tel.: 697107588.

Gdzie zaparkować?

Bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulic: Klimczaka i Kieślowskiego, przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Wilanów, a także na parkingu podziemnym należącym do Urzędu Stanu Cywilnego (budynek tuż obok bloku, w którym znajduje się gabinet).

Płatne miejsca parkingowe znajdują się na parkingu podziemnym galerii Royal Wilanów (róg Klimczaka i Przyczółkowej, wjazd od ul. Klimczaka).

Wejście do Pępek Świata – Gabinety Specjalistyczne znajduje się od strony patio, na które należy wejść przez jedną z furtek wpisując na domofonie „101 OK”. Będąc na terenie patio wejście do klatki jest na wysokości placu zabaw, tuż za ścianką wspinaczkową. Na domofonie proszę wpisać „1 OK”.

Konsultacja fizjoterapeutyczna dzieci

45 minut – 180 zł

Konsultacja osteopatyczna dzieci

45 minut – 180 zł

Terapia fizjoterapeutyczna dzieci

45 minut – 180 zł

Terapia osteopatyczna dzieci

45 minut – 180 zł

Wizyty domowe

50 minut – 260 zł

Justyna Guzewska - ZnanyLekarz.pl

Zakres usług:

Konsultacja fizjoterapeutyczna / osteopatyczna - pierwsze spotkanie

Spotkanie podczas którego dokonywana jest ocena neurorozwojowa dziecka, instruktaż rodziców z zakresu prawidłowej pielęgnacji dziecka oraz stymulacji jego rozwoju.

Osteopatia

Wczesna interwencja

Jest to wczesne kompleksowe i wielokierunkowe oddziaływanie na rozwój dziecka, u którego stwierdzono deficyty, bądź też podejrzewa się zagrożenie niepełnosprawnością. Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju.

Koncepcja NDT-Bobath

Pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka objętego terapią, tak by mogło ono uzyskać niezależność w życiu na tyle, na ile pozwala mu na to istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Koncepcja PNF

Czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – powstała dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, ktrego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu.

Terapia stóp

Oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy m.in. stopy przywiedzeniowo-serpentynowej, stopy końsko-szpotawej, stopy koślawej, stopy o obniżonych łukach. W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem.

Terapia powięziowa

TIMP

To test, który bada funkcjonalne zachowanie dziecka (od 34 tygodnia wieku postmenstrualnego do 4 miesiąca życia po terminie urodzenia). Ocenia postawę i umiejętności ruchowe potrzebne dziecku w jego codziennym funkcjonowaniu. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie oceny zmiany aktywności motorycznej dziecka wraz z upływem czasu, identyfikacja dzieci wysokiego ryzyka.

Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl'a

Metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego noworodka i małego dziecka. Stosuje się ją u wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt w pierwszych trzech miesiącach życia. Metoda polega na ocenie jakości ruchu dziecka w jego spontanicznej aktywności. Zaletą tej metody jest jej nie inwazyjność i możliwość uzyskania obiektywnej diagnozy, skutecznej w 98%. Ponadto jest bezbolesna i bezstresowa dla dziecka. Stanowi bardzo wiarygodne narzędzie diagnostyczne – jedno z najważniejszych stosowanych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.