Certyfikaty

„More Pediatrics I”

(prowadzący: Uta Noruschat, Philip Van Caille)

„Metoda Vojty w SMA”

(prowadzący: Gajewska Ewa, Baranowska Ewa)

„Osteopatia w pediatrii – poziom zaawansowany”

(prowadzący: Marie-Caroline Willieme D.O.)

„Osteopatyczne podejście do skolioz”

(prowadzący: Michael Vittoria D.O.)

„Osteopatia w pediatrii – poziom podstawowy”

(prowadzący: Marie-Caroline Willieme D.O.)

„Balancing the Child – Równoważenie dziecka. Osteopatyczna terapia mózgowego porażenia dziecięcego”

(prowadzący: Michael Vittoria D.O.)

„Osteopatia pediatryczna”

(prowadzący: Nancy Nunn D.O.)

„Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath”

(prowadzący: mgr Liliana Klimont)

„Test of Infant Motor Performance (TIMP)”

(prowadzący: Gay L. Girolami)

„Ocena globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla”

(prowadzący: dr Christa Einspieler)

„Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji”

(prowadzący: mgr Elaine Owen)

„Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym”

(prowadzący: dr n. med. Stanisław Faliszewski)

„Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1 i PNF 2 – M. Knott Concept)”

(prowadzący: mgr Ewa Górna)

„PNF w Pediatrii”

(prowadzący: dr Agnieszka Stępień)

„Terapia tkanek miękkich w pediatrii”

(prowadzący: dr Ireneusz Hałas)

„Wielowymiarowa terapia manualna stóp”

(prowadzący: Barbara Zukunft-Huber)

„Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”

(prowadzący: mgr Liliana Klimont)

„Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego”

(prowadzący: dr Marek Boberski, mgr Katarzyna Padula, dr Iwona Domżalska-Popadiuk)

„Kurs Instruktorski masażu Shantala”

(prowadzący: mgr Agnieszka Słoniowska)

„Kurs zaawansowanny na Doradcę Noszenia ClauWi®”

(prowadzący: Anna Nogajska)

„Kinesiology Taping”

(prowadzący: mgr Tomasz Senderek)

„Fizjoterapia w połogu”

(prowadzący: mgr Michał Koszla)

„Yeshe NUAD” – masaż tajski

(prowadzący: Hanna Łubek)

„Masaż Klasyczny z Elementami Fizjoterapii”

(prowadzący: dr Paweł Korman)

„Postępowanie w urazach kończyny dolnej”

(prowadzący: dr Paweł Korman, mgr Łukasz Czubaszewski)