Wiedza i kursy

Zarówno w mojej własnej praktyce, jak i w współpracy z różnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi, dostrzegam ogromne znaczenie zdobywania nowych umiejętności. Regularnie uczestniczę w specjalistycznych kursach i naukowych konferencjach z zakresu fizjoterapii, szczególnie skupiając się na neurologii dziecięcej. To pomaga mi nie tylko podnosić moje umiejętności, ale również wzbogacać moją wiedzę, co ma pozytywny wpływ na jakość mojej pracy.

Certyfikaty

„More Pediatrics I”
prowadzący: Uta Noruschat, Philip Van Caille

„Metoda Vojty w SMA”
prowadzący: Gajewska Ewa, Baranowska Ewa 

„Osteopatia w pediatrii – poziom zaawansowany”
prowadzący: Marie-Caroline Willieme D.O.

„Osteopatyczne podejście do skolioz”
prowadzący: Michael Vittoria D.O.

„Osteopatia w pediatrii – poziom podstawowy”
prowadzący: Marie-Caroline Willieme D.O.

„Balancing the Child – Równoważenie dziecka. Osteopatyczna terapia mózgowego porażenia dziecięcego”
prowadzący: Michael Vittoria D.O.

„Osteopatia pediatryczna”
prowadzący: Nancy Nunn D.O.

„Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath”
prowadzący: mgr Liliana Klimont

„Test of Infant Motor Performance (TIMP)”
prowadzący: Gay L. Girolami

„Ocena globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla”
prowadzący: dr Christa Einspieler

„Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji”
prowadzący: mgr Elaine Owen

„Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym”
prowadzący: dr n. med. Stanisław Faliszewski

„Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1 i PNF 2 – M. Knott Concept)”
prowadzący: mgr Ewa Górna

„PNF w Pediatrii”
prowadzący: dr Agnieszka Stępień

„Terapia tkanek miękkich w pediatrii”
prowadzący: dr Ireneusz Hałas

„Wielowymiarowa terapia manualna stóp”
prowadzący: Barbara Zukunft-Huber

„Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
prowadzący: mgr Liliana Klimont

„Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego”
prowadzący: dr Marek Boberski, mgr Katarzyna Padula, dr Iwona Domżalska-Popadiuk

„Kurs Instruktorski masażu Shantala”
prowadzący: mgr Agnieszka Słoniowska

„Kurs zaawansowanny na Doradcę Noszenia ClauWi®”
prowadzący: Anna Nogajska

„Kinesiology Taping”
prowadzący: mgr Tomasz Senderek

„Fizjoterapia w połogu”
prowadzący: mgr Michał Koszla

„Yeshe NUAD” – masaż tajski
prowadzący: Hanna Łubek

„Masaż Klasyczny z Elementami Fizjoterapii”
prowadzący: dr Paweł Korman

„Postępowanie w urazach kończyny dolnej”
prowadzący: dr Paweł Korman, mgr Łukasz Czubaszewski